Hur vet man om man har drabbats av urinvägsinfektion?

Urinvägsinfektion är såklart inget man någonsin vill drabbas av.

Men faktum är att många drabbas minst en gång under sin livstid. Sättet som man upptäcker det på kan variera kraftigt, men ett möjligt scenario (som pekar på att du drabbas av urinvägsinfektion) är att du plötsligt känner en intensiv sveda när du kissar. Det kan även vara att du känner behov av att kissa hela tiden, men det kommer bara små droppar åt gången.

Är det så att man är osäker på om man fått urinvägsinfektion eller inte, hur gör man då? Ja, det finns ett par olika symptom som man kan kolla efter för att avgöra om man fått urinvägsinfektion eller inte.

Symptom vid urinvägsinfektion

Den vanligaste symptomen vid en urinvägsinfektion är sveda och smärta vid urinering. Det beror på att urinvägarna är inflammerade. Svedan kan variera i intensitet från lätt obehag till en brännande känsla. Ofta upplevs det som att urinröret ”står i brand” när man kissar.

Ett annat typiskt symptom är täta och plötsliga behov till att kissa. Man kan behöva kissa upp till 20-30 gånger per dag. Behovet att kissa kommer också ofta snabbt och plötsligt. Det här beror på att blåsan retas av inflammationen, vilket gör att den snabbare signalerar att den är full. Men eftersom blåsan egentligen inte innehåller så mycket urin så kommer det bara ut några droppar varje gång. Andra symptom kan vara smärta i nedre delen av magen, feber och en allmän känsla av trötthet. Ryggont förekommer också ofta.

Det finns olika typer av urinvägsinfektioner

Det är värt att notera att det faktiskt finns två olika huvudtyper av urinvägsinfektion. En som är mer lindring och en som är allvarligare.

Blåskatarr är den vanligaste och mer lindriga formen. Det är en infektion i urinblåsan som ger symptom som sveda när man kissar. Blåskatarr drabbar främst kvinnor på grund av att de har kortare urinrör, vilket gör det lättare för bakterier att ta sig upp.

Njurbäckeninflammation är den mer allvarligare typen av urinvägsinfektion. Här har bakterierna spridit sig uppåt från blåsan till njurarna och njurbäckenet. Det ger vanligtvis symptom som feber, frossa och svår värk i magen.

När ska man kontakta läkare?

Om du misstänker att du har en urinvägsinfektion är det bra att kontakta läkare om symtomen inte går över av sig själv inom 1-2 dagar. Feber över 38 grader tyder också på en mer allvarlig infektion där antibiotika behövs.

Vid kraftig smärta i nedre delen av magen eller ryggen bör du inte vänta utan söka vård direkt. Det kan vara tecken på att infektionen spridit sig till njurarna. Om du har återkommande urinvägsinfektioner, mer än 3 gånger per år, är det också läge att få det utrett. Då kan det finnas en underliggande orsak som behöver behandlas, till exempel njursten.

Var ska man söka vård?

Vid misstänkt urinvägsinfektion som hållit i sig i ett par dagar utan att försvinna är det lämpligast att i första hand kontakta din vårdcentral. Där kan du få tid hos en läkare som kan göra en bedömning och skriva ut receptbelagda läkemedel om det behövs.

Vid akuta behov kan du vända dig till närmaste akutmottagning. Där finns möjligheten för snabb undersökning och behandling dygnet runt.