VIStidningen utkommer med fyra nummer per år och ges ut till alla VIS medlemmar. Här får du reda på vad som händer i föreningen, både på riks- och länsnivå. VIStidningen tar även upp aktualiteter utanför förbundet som rör vuxendöva.

För prenumeration för icke medlemmar kontakta VIS kansli på kansli(a)visriks.nu

För frågor, funderingar eller tips på innehållet i tidningen kontakta oss gärna:

Barbro Liljenström

Redaktör VIStidningen
Mobil: 070-999 99 79
E-post: vistidningen@live.se

Vid sammankomster upprättade av VIS eller där VIS är närvarande sker fotografering för publicering i VIStidningen samt på förbundets hemsida, www.visriks.nu. Medverkande/närvarande vid dessa sammankomster kan alltså komma att synas på bild i något av ovan nämnda medier. Bilderna publiceras i syfte att informera om föreningens arbete och/eller förehavanden och hanteras ej i register eller dylikt.

Skulle du av någon anledning vara missnöjd med publicering hör av dig till e-post: vistidningen(@)live.nu eller till VIS styrelse.