Ordförande

Vi hänvisar till VIS kansli:

Telefon och SMS, 076-800 37 75
eller E-post, kansli@visriks.nu

Extern Kassör

 

Vice ordförande

Kontaktperson till länen

Studieorganisatör

Ledamot

Suppleant

Ledamot