Vuxendövas Nordiska Råd (VDNR) är ett samarbetsorgan som arbetar för att de vuxendöva skall uppnå samma levnadsvillkor, rättigheter och möjligheter som övriga medborgare i de nordiska länderna.

Läs mer här: www.vdnr.org