Från 1 januari 2013 har VIS en reseansvarig som sköter bokning av resor inom VIS. Eventuella frågor besvaras av reseansvarig som du når på visresor@gmail.com.

Observera att VIS resepolicy gäller. Läs mer om den längre ner på sidan.

Det går också bra att boka dina resor på reseblanketten nedan.

VIS
Järnvägsgatan 36, 131 54 Nacka 
Telefon/sms:
076-800 37 75 (vidarekopplas till Stockholm)
E-post: kansli@visriks.nu

Resebeställning

Namn *

* OBS! Fullständigt namn behövs vid beställning av flyg

Personnummer *

Adress *

Postnr/Ort *

Mobiltel

Tel/texttel

E-postadress *

Vad, när och var?

Vad gäller resan

Plats *

När

Från plats - till plats

Datum - tid

Återresa datum - tid

Tåg

Kryssa i för önskad biljett
 Mobilbiljett till mobilnr E-biljett för egen utskrift Hämta ut biljett

Priokortnummer SJ

Buss

Bussbolag/nr

Båt

Rederi

Övrigt

Övriga upplysningar/önskemål

Pensionär
 Ja Nej

Medlem i VIS
 Ja Nej

OBS! Anmälan är bindande

Utskriftsvänlig reseblankett (högerklicka, Spara som)

Utskriftsvänlig reseräkning (högerklicka, Spara som)

Utskriftsvänlig traktamentesblankett (högerklicka, Spara som)

Resepolicy för VIS

Policyn omfattar samtliga som reser på uppdrag av VIS.

Varje resenär ansvarar för att det egna resandet följer gällande resepolicy. Avsteg från policyn ska, om möjligt, i förväg godkännas av reseansvarig.

Ersättning utgår för billigaste färdsätt.

Flyg kan ersättas om resenärens bostadsort ligger mer än 50 mil från uppdragsorten.  I vissa fall kan då väntetider förekomma.

Vid kostnadsmässigt likvärdiga resealternativ skall alltid det mest miljövänliga alternativet väljas.

Resor skall, om inget annat anges, beställas via VIS hemsida eller kansli.

Vid oklarheter kontakta reseansvarig.

Färdtjänst

Färdtjänstersättning betalas mot kvitto eller faktura i original.

Resa med egen bil

Ersättning för resa med egen bil erhålls med maximalt 18:50/mil  (skattefritt)

Ersättning för passagerare, 0:50/mil.

Utlägg för parkering ersätts mot kvitto.

Anslutningsresor till och från bostaden

Taxi ersätts endast i undantagsfall, om inga andra kommunikationsmedel finns eller mot uppvisande av läkarintyg.

Buss och tunnelbana ersätts med utlagt belopp.

Vid resa med egen bil utgår ersättning för EN tur och returresa.

Anmärkningar

Krav på reseersättningar sänds till VIS kansli efter avslutad resa. Om särskilda krav på ersättning finns kommer dessa att bedömas av styrelsen på nästkommande styrelsemöte.