Senast:

Vi i värvningsgruppen har tagit fram en ny och fräsch blå broschyr som är på väg att tryckas och ska vara klar till midsommar. Vi har också tagit fram lite nytt material som ska var med under Almedalsveckan och vi har tänkt att materialet som blir över kan därefter beställas av länsföreningarna från kansliet. Det är bland annat kundvagnsmynt, resetandborstar, och plåsterfodral i plast med vår logga på. Priset är dock inte klart ännu.

VIS värvningskampanj drog igång med syftet att öka vårt medlemsantal. Det som började med en kurs för förbundsstyrelsen har sedan mynnat ut i att medlemmar runt om i landet hjälpts åt att värva nya VISare.

VIS arbetade fram en strategi för medlemsökning och en värvningsgrupp bildades. Syftet med gruppen är att stötta länsföreningarna i deras värvningsarbete.

Ett av värvningskampanjens syften är även att sprida information om VIS och vår verksamhet. Nyckelord som kommunikation (TSS, tolk, text och teknik), direktinflytande (fråga, påverka), nutidsorientering (teknikintresse, utvecklingsengagemang), gemenskap (kontakt, kamratskap, känslor, kul), vuxendövidentitet (hemkänsla, hörtrygghet) och tillgänglighet genomsyrar kampanjen.

Kampanjen pågår till och med den 30 juni 2011 och under kampanjens gång har alla länsföreningar chansen att vinna en tävling för flest värvade medlemmar.
Hur vi arbetar med värvning ser olika ut runt om i landet. Det är också tanken, att varje länsförening ska jobba utifrån sina egna förutsättningar och mål.

Text: Gith Holmgren