Förbundet Vuxendöva i Sverige, VIS, bildades officiellt i augusti 1995.

VIS är en riksomfattande sammanslutning av vuxendöva, vuxna med hörselnedsättning och deras närstående. Många av VIS medlemmar har idag cochleaimplantat.Vuxendöva har sin språkliga och kulturella bakgrund bland hörande.

VIS verkar för åtgärder som syftar till att minska skillnaderna i livsvillkor mellan hörande och vuxendöva.

VIS vill försöka påverka myndigheter och beslutsfattare i viktiga frågor som gäller rehabilitering, tolktjänst, hjälpmedel och arbetsmarknadsfrågor så att samhället blir tillgängligt även för vuxendöva.

VIS arbetar också för att bryta isolering och för en aktivering av vuxendöva och deras närstående.

VIS är politiskt och religiöst obunden.

Kommunikation med TSS – Tecken Som Stöd – är en hjärtefråga inom VIS.

VIS – föreningen för dig?

Har du börjat höra så dåligt att du fått problem med att höra dina vänner och att klara telefonsamtal? Det är du inte ensam om. Vi är många som har det likadant. Och många av oss är med i VIS.

Vi i VIS vet vad det handlar om.

Vi vuxendöva är ett tvärsnitt av Sveriges befolkning och har samma behov som andra människor. Vi vill känna gemenskap med andra, vi vill kunna umgås med våra anhöriga och behålla våra hörande vänner. Vi har yrkeskunskaper, som fortfarande kan vara till glädje för våra arbetsgivare. Vi har behov av vidareutbildning, av rekreation och av en meningsfull fritid. Detta är viktiga frågor för alla vuxendöva och de står högt upp på VIS dagordning.