Projektet SMS 112 innebär att döva, hörselskadade eller talskadade personer kan larma nödnumret 112 med hjälp av SMS via sin mobiltelefon.
www.sosalarm.se

Kommunikationsmyndigheten PTS (Post- och telestyrelsen) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.
www.pts.se

Texttelefoni är en tjänst som har funnits i många år och som förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Det är en tjänst som ökar möjligheten för barndomsdöva, vuxendöva, dövblinda, hörselskadade eller talskadade personer att kommunicera med de delar av samhället som inte kan nås via en texttelefon.
www.texttelefoni.se

Nordiska sidor om vuxendöva:

Norges HLF: www.hlf.no/Horselhemminger/Dovblitte-og-sterkt-tunghortblitte/Dovblittutvalget

Danmarks Døvblevne forum: http://www.latedeaf.dk/

Svenska hörselförbundet: http://www.horsel.fi/start/

Finska hörselförbundet: http://www.kuuloliitto.fi/fin/pa_svenska/

Vuxendövas nordiska råd: www.vdnr.org

På SDRs (Sveriges Dövas Riksförbund) hemsida finns mycket material att hämta. Här hittar du bland andra en broschyr om skillnaden mellan TSS (tecken som stöd) och teckenspråket.
www.sdrf.se

www.spreadthesign.com kan man se hur olika ord tecknas på teckenspråk i ett antal olika länder.

Hörselskadades riksförbund: www.hrf.se

Föreningen Sveriges Dövblinda: www.fsdb.se

Audionomerna: www.audionomerna.se

SVuF (Sveriges Vuxendövtolkars förening): www.vuxendovtolk.se

Stiftelsen Tysta Skolan har till ändamål att med anslag och stipendier stödja habiliterande och rehabiliterande verksamhet för döva och hörselskadade samt audiologisk forskning.
www.tystaskolan.se