VIS hemsida

Vi informerar härmed om att VIS hemsida kommer att läggas ned den sista juni 2018. Vi hänvisar härefter våra medlemmar till VIS kansli i förekommande ärenden, telefon: 076-8003775 eller e-post: kansli@visriks.nu Tack, VIS Riksstyrelse

VIS läggs ned

VIS Riks har under årsmötet i Sundsvall, haft omröstning om VIS framtid. Med stor majoritet har beslut tagits att Vuxendöva i Sverige läggs ner. Sittande styrelse kommer att arbeta med att avveckla föreningen. Dock måste beslutet konfirmeras på ännu ett möte. Information om när detta möte blir kommer senare.

Reviderad verksamhetsplan 2018

VIS – är ett riksförbund av vuxendöva och deras närstående   – skall göra samhället uppmärksamt på den tillgång/resurs de vuxendöva är med sina, ofta långa, erfarenheter från olika områden, samt vilka behov som måste tillgodoses för att vuxendöva skall kunna fungera optimalt   – betonar nödvändigheten av att anhöriga, vänner och arbetskamrater kommer med […]

Nytt regeringsförslag: Döva och blinda måste redovisa kvitton

Det bidrag som blinda och döva har i dag kommer att tas bort, istället kommer de att behöva bevisa sina extra kostnader. Det föreslår regeringen i ett nytt lagförslag. I dag får blinda 2 500 kronor i handikappersättning varje månad för sina extra kostnader, som biljetter till medföljande eller dyrare inköp. Men enligt ett nytt […]

Styrelsedramatik under hösttinget

Under Vuxendöva i Sveriges höstting begärde ordförande Ann-Marie Persson samt två ledamöter att få avsluta sina uppdrag med omedelbar verkan. Efter intensiva förhandlingar under två dagar kunde VIS så konstatera att en ny styrelse bildats, en styrelse som till att börja med ska hålla ställningarna fram till årsmötet i april 2018. Den nya styrelsen består […]

Forumet Ljudvågen blir HearPeers Club

Efter många år som Ljudvågen övergår MED-EL:s medlemsklubb till att bli HearPeers Club. Förändringen sker i samband med lanseringen av det nya forumet HearPeers. HearPeers är MED-EL:s forum med syfte att föra samman människor inom hörselområdet. På hemsidan www.hearpeers.se finns information om hörselimplantat, förslag på vart man kan vända sig vid hörselfrågor med mera. Man […]

Världens första ljudprocessor för cochleaimplantat ´gjord för iPhone´ lanseras

Stockholm 3 oktober 2017: För första gången har nu människor i Sverige som lever med svår till grav hörselnedsättning tillgång till Cochlear Nucleus 7-ljudprocessorn, världens första ljudprocessor för cochleaimplantat som är Made for iPhone1-2och marknadens minsta och lättaste ljudprocessor för cochleaimplantat som bärs bakom örat.3 Personer som lever med svår till grav hörselnedsättning kan numera få […]

Nordisk sommarvecka i dalaskrud

Årets sommarvecka hölls på Leksands folkhögskola i Dalarna mellan den 16 och den 22 juli. Valet av plats, natursköna Leksand, var ett lyckokast inte minst gastronomiskt. Dalarna – detta turistvänliga landskap – och det intressanta programmet, lockade i år 36 deltagare. Nordiska sommarveckan är en tradition sedan 1981 och hölls i år för 23:e gången.

(Klicka på rubriken och läs mer.)

Dags för årlig teckenvecka

Idag börjar årets TSS-vecka på Tollare folkhögskola i Nacka utanför Stockholm. Veckan brukar vara mycket uppskattad och schemat är tufft med diverse teckenövningar från morgon till sen eftermiddag. Liksom tidigare år är det dalkullan Annika Elfstedt som är lärare i TSS (Tecken som stöd) under veckan, tillsammans med Anne-Marie Persson, Anna-Karin Scheutz, Linda Cavanagh och […]

1177 Vårdguiden avvecklar egen texttelefon

”1177 Vårdguidens telefontjänst har sedan tidigare ett texttelefonnummer för den som vill ringa 1177 och få sjukvårdsrådgivning av en sjuksköterska. År från år har antalet användare stadigt minskat och är nu nere i cirka 10 samtal per månad. Nu planerar vi att –troligen vid årsskiftet 2017/18 – att avveckla texttelefonnumret och i stället hänvisa till […]