VIS Upplands årsmöte

Här ser vi några av årsmötesdeltagarna vid porten till Upplandsmuseet, som förr var en kvarnanläggning! Fyrisån porlarfortfarande under museets källare! Från vänster Anita Lundgren, Elsie Johansson, Torsten Holgersson och Sven Ankar. En vårvintersöndag samlades en trogen skara VISare på Upplandsmuseet för  årsmöte och  museibesök. Det är lite tradition att förena nytta med nöje hos oss! […]

VIS Uppland på Stenhagendagen

I september medverkade VIS Uppland, för fjärde året i rad, på Stenhagendagen, en stadsdelsdag för föreningsliv, skola och kyrka. Där får vi en möjlighet att visa upp vår verksamhet i Stenhagens Bildningscentrum, där bibliotek, skola, kyrka, idrottshall och samlingslokaler för olika verksamheter finns. Stenhagen är en relativt nybyggd del av Uppsala med många nya svenskar. […]

VIS Uppland – Länsting i Enköping 2012

VIS Upplands länsting hölls i oktober i Enköping. I vanlig ordning var en mycket glad samling av medlemmar ditresta. Anita Lundgren, Vera och Torsten Holgersson på VIS Upplands länsting. ABF hade ställt sin lokal till vårt förfogande med trevliga värdinnor som välkomnade oss med kaffe och mackor. Mötet leddes av vår ordförande Sonja Calais van […]

Hörselskadades förening i Uppsala fyller 90 år

I Uppsala, som på flera andra håll i landet, är många av oss VISare också medlemmar i HRF, Hörselskadades Riksförbund. Därför var vi flera VISare som deltog i fesligheterna i juli då Hörselskadades förening i Uppsala fyllde 90 år. Firandet inleddes med stumfilmsvisning i Slottsbiografen där Ingmar Bergman sprang omkring som barn. Sedan hölls en […]

Tredubbelt födelsedagsfirande

Plötsligt uppnår en del av oss mogen ålder. Vi slog ihop och firade Gustaf Söderlund 75, Vera holgersson 70 och Johan Jonsson 69½ år. Alla tre mogna men ändå spralliga som barn! Med ett rejält knytkalas, diverse upptåg och i hemlighet inbjudna gamla VISvänner från andra orter överraskade vi dem en afton i april. Jubilarerna […]

En kulturell sommarutflykt

För sjuttioförsta året i rad framfördes Himlaspelet i Leksand. Vi var fjorton hörselskadade, majoriteten VISare från Uppland, som gjorde en resa i kulturens tecken för att se pjäsen. Himlaspelet är ett bygdespel där ensemblen genom åren bestått av bland andra Jarl Kulle och Per Oskarsson. Den har tidigare gått för fulla hus på bland andra […]

Tio års marscherande för tillgänglighet

Den 26 maj genomfördes Marschen för tillgänglighet för tionde året. Marschen gick parallellt på flera orter i landet och årets marsch var den sista innan organisationen för densamma ska läggas ner. Marschen för tillgänglighet har varit en organisation med syftet att verka för en svensk lagstiftning som klassar otillgänglighet för funktionshindrade som diskriminering. Den första […]

Vårträff i forna dagar

I år var det VIS Uppland som stod som värd för den traditionella vårträffen tillsammans med VIS Dalarna. Drygt 20 vuxna och tre barn tillbringade en mycket trevlig dag tillsammans i västerås-trakten. Vi samlades vid Vallby Friluftsmuseum som grundades 1921 och var ämnat att visa upp ett Västmanland i smått. Idag visar museet ett flertal […]

Hörselskadades förening i Uppsala fyller 90 år

I Uppsala, som på flera andra håll i landet, är många av oss VISare också medlemmar i HRF, Hörselskadades Riksförbund. Därför var vi flera VISare som deltog i fesligheterna i juli då Hörselskadades förening i Uppsala fyllde 90 år. Firandet inleddes med stumfilmsvisning i Slottsbiografen där Ingmar Bergman sprang omkring som barn. Sedan hölls en […]

VIS Gävleborg blir VIS Uppland

VIS Gävleborg har nu ombildats till VIS Uppland. Föreningens nya namn och adress: VIS Uppland – regionsförening för vuxendöva i Uppsalas, Västmanlands och Gävleborgs län Kungsgatan 64 753 18 Uppsala Styrelsens sammansättning 2012: Ordförande Sonja Calais van Stokkom Kassör Pärnilla Svensson Sekreterare Elsie Johansson Kontaktperson Birgitta Samuelsson Studieorganisatör samt kontaktman för VIS hemsida Claes Mattsson […]