Lyckad CIkonferens i Örebro

Den 2 juni hölls VIS första CIkonferens i Örebro. Konferensen var ett samarbete mellan VIS Örebro och Audiologiska kliniken i Örebro. Ett hundratal åskådare och deltagare kunde under dagen lyssna på föreläsningar, få information och diskutera CI (cochleaimplantat) med andra berörda. Vid årsskiftet gavs VIS Policy för olika typer av hörselimplantat ut. Som ett nästa […]

CIoperationer i Örebro

De första operationerna i Örebro av cochleaimplantat (CI) har genomförts. Tre personer med svår hörselnedsättning har blivit opererade och nu kommer de sannolikt att kunna höra ljud och tal igen. Det är Audiologiska kliniken och Öron- näs- och halskliniken på USÖ som tagit metoden till Örebro. Ett Cochleaimplantat* är ett hörselhjälpmedel som kan hjälpa personer […]