Styrelsemöte juni 2014

Den nya styrelsen höll sitt första möte med planeringsdag den 2-3 juni. Verksamheten fram till nästa årsmöte bestämdes. Höjdpunkten i år är VIS 20:e TSS-vecka som genomförs på Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Annika Elfstedt och hennes stab ansvarar för att den ska bli något alldeles extra och när ni läser det här har många av […]

Styrelsemöte mars 2014

Detta var förbundsstyrelsens sista sammanträde innan årsmötet i Åre. En stor del av mötet gick åt till förberedelser. Årets TSSvecka är ju den tjugonde i ordningen och ska alltså bli något extra. Den kommer att hållas på Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Sedan kommer Utvecklingskonferensen och Rikstinget i höst. Anne-Marie Persson har nu fått ansvar för […]

Styrelsemöte januari 2014

VIS förbundsstyrelse har haft sitt första möte för året och började med att dra upp riktlinjer för kommande verksamhetsår. Närmast i tiden ligger årsmötet i Åre. VIS lilla förbundsstyrelse har fått en ny ledamot, Anne-Marie Persson, som valdes på Riksstinget. (Läs om Anne-Marie på sidan 12). Ett välbehövligt tillskott i styrelsen. Vår annonssäljare har lämnat […]

Styrelsemöte oktober 2013

Sammandrag från förbundsstyrelsemöte oktober 2013 på IRIS Före mötet fick styrelsen utbildning under en dag med lärare från ABF. Styrelsen är liten just nu och både ledamöterna och kansliet har upp över öronen med arbete. Men trots allt rullar det på. Alla dokument som ska finnas med på tinget gjordes klara för att kopieras upp […]

Styrelsemöte november 2012

Sammandrag från styrelsemöte i november 2012 på IRIS Efter mailkontakt inom styrelsen konstaterades att arbetet med våra uppdrag sedan förra styrelsemötet löper på tillfredsställande och vi beslöt begränsa nästa styrelsemöte till en dag, i stället för planerade två. Vi började med att gå igenom budgetfrågor. Flera viktiga beslut fattades. Styrelsen godkände den föreslagna budgeten för […]

Styrelsemöte oktober 2012

Sammandrag från styrelsemöte i oktober 2012 på IRIS Denna gång arbetade vi en helg. Då är matsalen i huset stängd. Margurite ordnade hämtlunch åt oss alla och det fungerade utmärkt. Mötet började enligt rutin med att vi gick igenom föregående mötens protokoll för att kunna lägga dem till handlingarna. Arbetet vid kansliet fortlöper planenligt. Avtal […]

Styrelsemöte augusti 2012

Sammandrag från styrelsemöte i augusti 2012 på IRIS Vi började med att följa upp vad som hänt sedan sist.Nytt i ansvarsplanen är att Annika Elfstedt ansvarar för VIS sida i Facebook. Margaretha Holmdahl har tackat ja till att vara resurs för Gith Holmgren som kontaktperson till länen. Vi diskuterar budgetfrågor såsom förbundets aktuella ekonomiska situation, […]

Styrelsemöte maj 2012

Sammandrag från styrelsemöte i maj 2012 på IRIS Förbundets nya styrelse konstituerade sig direkt efter årsmötet 2012, den 4 april. Ordförande är som tidigare Kerstin Kjellberg, vice ordförande Kerstin Tynderfeldt Riesenfeld, kassör Ingegerd Fahller, studieorganisatör Annika Elfstedt, ledamot Margaretha Holmdahl, kontaktperson till länen Gith Holmgren, suppleanter Krister Gustafsson och Monica Nyman Björklund. (Se VIStidningen 2/2012 […]

Styrelsemöte augusti 2011

Sammandrag från styrelsemöte i augusti 2011 på IRIS VIS förbundsstyrelse hoppas att alla har haft en skön sommar och att alla ute i länen har samlat nya krafter till olika aktiviteter i läns- och lokalföreningarna ute i landet. Styrelsen vill passa på att tacka alla närvarande på TSS-veckan på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå. Alla deltagare […]

Styrelsemöte maj 2011

Sammandrag från styrelsemöte i maj 2011 på IRIS VIS Riks har haft sitt fjärde förbundssammanträde under 2011 och vill börja med att önska er alla en riktig härlig sommar. Förbundsstyrelsen vill dessutom passa på att tacka Ingegerd Fahller och Göran Möller för deras arbete under åren. Reseblanketten på VIS hemsida är nu åter i funktion. […]