Värva medlemmar – få batterier

MEDLEMSVÄRVNINGSKAMPANJ Värvningsarbetet måste fortsätta. Efter att PRgruppen presenterade ett förslag på rikstinget 2012 så beslutades att Varje län som värvar 10 medlemmar får som bonus en ask batterier vilka länet sedan kan sälja vidare och behållningen går till länets kassa. Bonussystemet följer ingen tidplan eller datum/år utan sker fortlöpande. Den förening som för tillfället bara […]

PR PÅ ETT NYTT SÄTT

Det är verkligen inte lätt att hänga med i allt nytt och nya tekniker. Ta bara den där lilla fyrkantiga krumeluren som dyker upp lite varstans, vad är det ? Den finns i tidningar och reklam, ja överallt. QRkoden startade i Japan för 19 år sedan och nu har den hunnit ifatt oss. Den kan […]

Medlemsavgift anhörigmedlem 50 kronor

Nedrans bananer, nu har tryckfelsnisse varit i farten igen. I senaste numret av VIStidningen uppgas felaktig medlemsavgift för anhörigmedlem i VIS. Medlemsavgiften för anhöriga är 50 kr per år och inget annat. Jag ber om ursäkt för detta! /Lisa Wadin, redaktör VIStidningen

STAB 20 år

VIS säger stort grattis till STAB, Stockholmstolkarna AB, som firat 20 år! Lyckönskningar och tack för ett gott samarbete!

Årsredovisningen och revisionsberättelsen 2011

… finns nu att ladda ner här: arsredovisning (Högerklicka, Spara som) /Förbundsstyrelsen

VIS Gävleborg blir VIS Uppland

VIS Gävleborg har nu ombildats till VIS Uppland. Föreningens nya namn och adress: VIS Uppland – regionsförening för vuxendöva i Uppsalas, Västmanlands och Gävleborgs län Kungsgatan 64 753 18 Uppsala Styrelsens sammansättning 2012: Ordförande Sonja Calais van Stokkom Kassör Pärnilla Svensson Sekreterare Elsie Johansson Kontaktperson Birgitta Samuelsson Studieorganisatör samt kontaktman för VIS hemsida Claes Mattsson […]

TSS – ett verktyg för kommunikation

Hörselskadades Riksförbund, HRF har tagit fram ett dokument ”Tecken som stöd för tal, TSS – ett verktyg för kommunikation. Dokumentet har, förutom medarbetare inom HRF, arbetats fram av Kristina Svartholm. Lingvistiska Inst., Stockholms universitet, Åsa Gustafsson, Lingivistiska Institutionen, Stockholms universitet, Kicki Åkerström, FST (tidigare SVuf) samt Kerstin Kjellberg, VIS. Ladda hem skriften här: TSS_dokument_hrf (högerklicka, […]

Ny kassör

Pia Thulin har på egen begäran, på grund av hälsoskäl den 10 januari 2012 avgått som VIS förbundsstyrelses kassör och ledamot i styrelsen. Ingegerd Fahller (E-post:ingegerd(a)fahller.se) tillträder som kassör fr o m 11 januari fram till årsmötet 2012. Ingegerd Fahller är dock ej styrelsemedlem utan sköter sitt uppdrag utanför styrelsen.

Verksamhetsplan 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VIS – är ett riksförbund av vuxendöva och deras närstående – skall göra samhället uppmärksamt på den tillgång/resurs de vuxendöva är med sina, ofta långa, erfarenheter från olika områden, samt vilka behov som måste tillgodoses för att vuxendöva skall kunna fungera optimalt – betonar nödvändigheten av att anhöriga, vänner och arbetskamrater kommer med […]

Tolktjänstutredningen

– VIS fortsätter arbetet I VIStidningen 1/2011 skrev redaktören vad tolktjänstutredningen ska handla om och Kerstin Tynderfeldt Riesenfeld, KTR, om ett seminarium den 4 februari 2011 där dagens och framtidens tolktjänst och diskuterades. Ordföranden Kerstin Kjellberg, KK, var också med på seminariet. Under våren 2011 skickades sedan en enkät ut till alla brukarorganisationer med frågor […]