Har du gamla bilder?

VIS jubileumsgrupp efterlyser nu äldre bilder. Passa på att städa i gömmorna och skicka ett mail till VIS kansli om du sitter inne med fotografier från tidiga VISår. Skicka alltså inga bilder, jubileumsgruppen kontaktar dig. Maila till: kansli(a)visriks.nu

Inget om oss, utan oss!

Det är vi som är experterna, det är vi som har kunskapen, kompetensen och erfarenheten. När politiker, myndigheter, rektorer, journalister, forskare etc. ska undersöka, utreda, ta beslut, göra förändringar etc, då är det till oss de ska vända sig i första hand, det ska vara det självklara tillvägagångssättet. Skatteverket, ingen annan, betalar ut skatteåterbäring. Polisen, […]

Vad händer med tolktjänstutredningen?

Arbetsgruppen för tolktjänstutredningen är en mindre grupp som skapats ur Ordförandegruppen. Alla hörselorganisationer som ingår i Ordförandegruppen är representerade. VIS representeras av undertecknad, Kerstin Tynderfeldt Riesenfeld. Arbetsgruppen har efter diskussioner inom gruppen och i den större Ordförandegruppen lagt fram riktlinjer för det fortsatta arbetet för att påverka politiker så att något händer i frågan om […]

Värva medlemmar – få batterier

MEDLEMSVÄRVNINGSKAMPANJ Värvningsarbetet måste fortsätta. Efter att PRgruppen presenterade ett förslag på rikstinget 2012 så beslutades att Varje län som värvar 10 medlemmar får som bonus en ask batterier vilka länet sedan kan sälja vidare och behållningen går till länets kassa. Bonussystemet följer ingen tidplan eller datum/år utan sker fortlöpande. Den förening som för tillfället bara […]

PR PÅ ETT NYTT SÄTT

Det är verkligen inte lätt att hänga med i allt nytt och nya tekniker. Ta bara den där lilla fyrkantiga krumeluren som dyker upp lite varstans, vad är det ? Den finns i tidningar och reklam, ja överallt. QRkoden startade i Japan för 19 år sedan och nu har den hunnit ifatt oss. Den kan […]

Medlemsavgift anhörigmedlem 50 kronor

Nedrans bananer, nu har tryckfelsnisse varit i farten igen. I senaste numret av VIStidningen uppgas felaktig medlemsavgift för anhörigmedlem i VIS. Medlemsavgiften för anhöriga är 50 kr per år och inget annat. Jag ber om ursäkt för detta! /Lisa Wadin, redaktör VIStidningen

STAB 20 år

VIS säger stort grattis till STAB, Stockholmstolkarna AB, som firat 20 år! Lyckönskningar och tack för ett gott samarbete!

Årsredovisningen och revisionsberättelsen 2011

… finns nu att ladda ner här: arsredovisning (Högerklicka, Spara som) /Förbundsstyrelsen

VIS Gävleborg blir VIS Uppland

VIS Gävleborg har nu ombildats till VIS Uppland. Föreningens nya namn och adress: VIS Uppland – regionsförening för vuxendöva i Uppsalas, Västmanlands och Gävleborgs län Kungsgatan 64 753 18 Uppsala Styrelsens sammansättning 2012: Ordförande Sonja Calais van Stokkom Kassör Pärnilla Svensson Sekreterare Elsie Johansson Kontaktperson Birgitta Samuelsson Studieorganisatör samt kontaktman för VIS hemsida Claes Mattsson […]

TSS – ett verktyg för kommunikation

Hörselskadades Riksförbund, HRF har tagit fram ett dokument ”Tecken som stöd för tal, TSS – ett verktyg för kommunikation. Dokumentet har, förutom medarbetare inom HRF, arbetats fram av Kristina Svartholm. Lingvistiska Inst., Stockholms universitet, Åsa Gustafsson, Lingivistiska Institutionen, Stockholms universitet, Kicki Åkerström, FST (tidigare SVuf) samt Kerstin Kjellberg, VIS. Ladda hem skriften här: TSS_dokument_hrf (högerklicka, […]