Reviderad verksamhetsplan 2018

VIS – är ett riksförbund av vuxendöva och deras närstående   – skall göra samhället uppmärksamt på den tillgång/resurs de vuxendöva är med sina, ofta långa, erfarenheter från olika områden, samt vilka behov som måste tillgodoses för att vuxendöva skall kunna fungera optimalt   – betonar nödvändigheten av att anhöriga, vänner och arbetskamrater kommer med […]

1177 Vårdguiden avvecklar egen texttelefon

”1177 Vårdguidens telefontjänst har sedan tidigare ett texttelefonnummer för den som vill ringa 1177 och få sjukvårdsrådgivning av en sjuksköterska. År från år har antalet användare stadigt minskat och är nu nere i cirka 10 samtal per månad. Nu planerar vi att –troligen vid årsskiftet 2017/18 – att avveckla texttelefonnumret och i stället hänvisa till […]

Tryggare för hörselskadade i krisläge

I onsdags, beslutade riksdagen att alla som befinner sig i ett krisområde ska få VMA-larm, ”Viktigt Meddelande till Allmänheten”, som sms direkt till sin mobil. – Det är ett mycket bra riksdagsbeslut som jag tror är efterlängtat av många, säger Anne-Marie Persson, VIS ordförande. Fakta: Från med 1 juli i år skickas VMA- sms automatiskt […]

Stora brister i krissituationer drabbar döva och teckenspråkiga

SDR har under tisdagen gått ut med ett pressmeddelande med anledning av de informationsbrister som tydliggjorts i och med den fruktansvärda händelsen som drabbade Stockholm fredagen den 7 april, då en lastbil körde in i en folkmassa i city. Flera hörselorganisationer, däribland VIS, ställer sig bakom pressmeddelandet.

VIStidningen

Allt material till VIStidningen nummer 3 2016 ska vara inskickat senast 2 augusti.

Flyktinggruppen

Hur fungerar Flyktinggruppen? Efterlyses man fortfarande personer? /Redaktör Barbro Liljenström, nov 2016 Rikstinget beslutade att VIS ska bilda en flyktinggrupp. Vi efterlyser namn på intresserade personer som vill engagera sig i detta. Hör av er till styrelsen!

Köp VIS snygga reflexvästar

VIS reflexvästar kostar 55 kronor om man köper dem direkt på kansliet. Vill man ha dem hemskickade tillkommer porto.

Har du gamla bilder?

VIS jubileumsgrupp efterlyser nu äldre bilder. Passa på att städa i gömmorna och skicka ett mail till VIS kansli om du sitter inne med fotografier från tidiga VISår. Skicka alltså inga bilder, jubileumsgruppen kontaktar dig. Maila till: kansli(a)visriks.nu

Inget om oss, utan oss!

Det är vi som är experterna, det är vi som har kunskapen, kompetensen och erfarenheten. När politiker, myndigheter, rektorer, journalister, forskare etc. ska undersöka, utreda, ta beslut, göra förändringar etc, då är det till oss de ska vända sig i första hand, det ska vara det självklara tillvägagångssättet. Skatteverket, ingen annan, betalar ut skatteåterbäring. Polisen, […]

Vad händer med tolktjänstutredningen?

Arbetsgruppen för tolktjänstutredningen är en mindre grupp som skapats ur Ordförandegruppen. Alla hörselorganisationer som ingår i Ordförandegruppen är representerade. VIS representeras av undertecknad, Kerstin Tynderfeldt Riesenfeld. Arbetsgruppen har efter diskussioner inom gruppen och i den större Ordförandegruppen lagt fram riktlinjer för det fortsatta arbetet för att påverka politiker så att något händer i frågan om […]