Vuxendöva i Sverige (VIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för vuxendövas intressen och rättigheter. Som medlem i VIS får du

– VIStidningen – som utkommer med fyra nummer per år

– möjlighet att delta i kurser och utbildningar

– information om vad som händer på både riks- och länsnivå

– gemenskap – en möjlighet att knyta nya bekantskaper med människor med liknande erfarenheter

Medlemskap kostar 225 kronor/år. För anhörig bosatt på samma adress är medlemskapet 75 kronor/år.

Kanske är du inte själv vuxendöv men vill ändå bli medlem?

Vi välkomnar varmt vänner, bekanta och anhöriga i föreningen.

Vill du veta mer?

VIS
Järnvägsgatan 36
131 54 Nacka

E-post: kansli@visriks.nu
Telefon och SMS: 076-800 37 75 (Stockholm)

Välkommen som medlem!

Registrera dig som medlem

Fyll i formuläret nedan, och tryck sedan på "Skicka", för att bli medlem i VIS.

Kontaktuppgifter

Namn *

Adress *

Postnr/Ort *

Bor i län/region

Födelsedata (åååå-mm-dd) *

Telefon tal

Texttelefon

Fax

Mobil

Epostadress *

Kategori

Kön:
 Man Kvinna

Kategori:
 Vuxendöv Hörselskadad CI-opererad Stödmedlem Närstående Tinnitus

Övrigt

Närstående medlemmar på samma adress
(make/maka/partner/sambo/barn)