Vi informerar härmed om att VIS hemsida kommer att läggas ned den sista juni 2018.
Vi hänvisar härefter våra medlemmar till VIS kansli i förekommande ärenden, telefon: 076-8003775 eller e-post: kansli@visriks.nu

Tack,

VIS Riksstyrelse