VIS Riks har under årsmötet i Sundsvall, haft omröstning om VIS framtid.

Med stor majoritet har beslut tagits att Vuxendöva i Sverige läggs ner.

Sittande styrelse kommer att arbeta med att avveckla föreningen. Dock måste beslutet konfirmeras på ännu ett möte. Information om när detta möte blir kommer senare.