Styrelsen vill ha hjälp med förslag till styrelse för verksamhetsåret 2018 samt att få någon att ställa upp i valberedningen.  Just nu finns inga föreslagna ledamöter.  Det ankommer på medlemmarna om VIS Stockholm ska fortsätta eller läggas ned. Vi hoppas på bra och konstruktiva diskussioner om detta ämne.

Sänd in förslag på någon som du vet kan och vill jobba i VIS Stockholms styrelse (eller med övriga uppdrag) så snart som möjligt till någon av oss i styrelsen eller valberedning. Självklart kan du även föreslå dig själv.

 

Styrelsens nuvarande sammansättning:

Ordförande:

Anne-Marie Persson

Ledamöter:

Eva Gyllenswärd

Kerstin Tynderfeldt-Riesenfeld

Suppleant:

Vakant

Revisor:

Ella Bladh, PwC

Auktoriserad revisor,

Revisorsuppleant:

Ulrika Granholm Dahl, PwC

Auktoriserad revisor

Valberedning:

Erik Abrahamsson