När: Lördagen den 24 mars, kl 13.00 – ca 15.00

Plats:  Östermalms föreningsråd, Valhallavägen 148,  rum 6 (lokalen ligger en trappa ner, hiss finns).

Vägbeskrivning:

T-bana mot Ropsten till station Karlaplan. Uppgång Valhallavägen/

Värtavägen.  Korsa Valhallavägen.

Alt: Buss 1, 4 eller 72 mot Radiohuset, hållplats Värtavägen.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 11 mars 2018.

Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2017 finns tillgängliga före mötet.

Efter mötet promenerar vi till restaurangen Fridéns Krog, Styrmansgatan 52. Menyn A la carte kan ni se på Fridéns hemsida www.fridens.se

Promenaden tar ca 10 minuter. Var och en betalar mat och dryck själv. VIS Stockholm sponsrar med 150 kr per person och delas ut på plats av kassören.

Begränsat antal platser är bokade på Fridéns Krog.

Anmäll dig senast fredage 16 mars till:

Eva Gyllenswärd,    eva.gyllensward@tyfonmail.se,   sms-mobil 0708-340 881

 Skrivtolk och TSS tolk är beställd till mötet.

 Väl mött!                                

Styrelsen

 

VIS Stockholms årsmöte 24  mars 2018

Förslag till föredragningslista:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Godkännande av föredragningslista
 5. Val av två personer som tillsammans med ordföranden justerar årsmötes-
  protokollet
 6. Val av rösträknare
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Fråga om kallelse sänts ut i tid med den information som krävs
 9. Verksamhetsberättelse för det gångna året
 10. Ekonomisk berättelse för det gångna året
 11. Revisionsberättelse
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om länsting
 14. Behandling av inkomna motioner
 15. Frågor som styrelsen lämnat över till årsmötet
 16. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter
 17. Val av ordförande
 18. Val av ledamöter
 19. Val av revisor och suppleant
 20. Val av valberedning
 21. Övriga frågor och Ordet fritt
 22. Avslutning