Hjärtligt välkomna alla medlemmar!

Åter igen träffas vi i den unika miljön i Medicinhistoriska museet. Vi hoppas på att så många som möjligt kan komma.

Vi startar med lunch i Anas Café i Kronparksgården som ligger mitt emot museet.

Lokal: Kronparksgården /Medicinhistoriska Museet,  kl 11.30

Program

11.30 lunch Anas Café Kronparksgården

Därefter förflyttning till museet

13.00 Föredrag: Läkemedel som utvecklats i Uppsala, receptarie Margareta Löfholm

14.00 ÅRSMÖTE

Kaffe

 

Därefter går man runt på egen hand i det stora, intressanta museet.

Museet stängs kl. 16 ungefär

 

Anmälan senast 1 mars, ange specialmat! samuelsson.birgitta@gmail.com

Sms 076 809 25 83    018 46 33 50

Starbovägen 16, 752 65 Uppsala

 

Till Museet tar man sig med stadsbussen nr 4 mot Ulleråker från Resecentrum till

hållplats Kronparksgården och Anas Café. Bussen går var 20:e min.

 

Eva Lagerwalls väg 8, 756 43 Uppsala, tel. 018-611 26 10

GPS. 61.606396 31.225586

www.medicinhistoriskamuseet.uu.se

 

Föredragningslista

 1. Öppnande av mötet
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av justerare som tillsammans med mötesordförande justerar protokollet
 6. Val av rösträknare
 7. Kallelsen utlyst i rätt tid?
 8. Upprättande av röstlängd
 9. Godkännande av verksamhetsberättelse för året 2017
 10. Godkännande av ekonomisk redovisning för året 2017
 11. Revisionsberättelse
 12. Ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Motioner
 14. Information från styrelsen och förbundsstyrelsen
 15. Antal medlemmar i Styrelsen
 16. a. Val av ordförande, b. Val av styrelsemedlemmar, c. Val av ersättare, d. Val av revisor, revisorsersättare, e. Val av valberedning

17. Övriga frågor

18. Mötets avslutande