VIS-Upplands medlemmar är välkomna den 20 januari 2018 att fira tjugondag Knut i föreningsgården Ekolnsnäs i Uppsala. Medlemmarna uppmanas att klä ut sig i gamla kläder eller andra paltor.  Det blir lunch, föredrag fika, mannekänguppvisning och vickning. Bästa utklädsel erhåller någon form av pris.

För långväga deltagare finns 8 sängplatser som möjliggör övernattning, kostnad 100 kr per bädd.

Anmälan senast den 12 januari till Sven Ankar: sven.ankar@gmail.com eller 0738-157636

Se gärna Ekolnsnäs hemsida: www.ekolnsnas.se