Under Vuxendöva i Sveriges höstting begärde ordförande Ann-Marie Persson samt två ledamöter att få avsluta sina uppdrag med omedelbar verkan. Efter intensiva förhandlingar under två dagar kunde VIS så konstatera att en ny styrelse bildats, en styrelse som till att börja med ska hålla ställningarna fram till årsmötet i april 2018. Den nya styrelsen består av Gith Holmgren som ordförande, Annika Elfstedt, Anders Agnefalk och Ingegerd Faller är ledamöter. Jenny Holmqvist är ersättare.