Kallelse till höstting med TSS-helg

Plats: Fornby folkhögskola i Borlänge, som ligger ca 3 km från

centrum, vid Tunaån och nära Frostbrunnsdalen, adressen är

Fornbyvägen 9, 784 62 Borlänge (www.fornby.se)

Datum: Den 28-29 oktober 2017, med start kl 10:00 med fika.

Därefter börjar de sedvanliga mötesförhandlingarna.

Efter lunch börjar vi med TSS och avslutar på söndag med

eftermiddagsfika och därefter hemfärd.

Skriv- och TSS-tolkning är beställt. Teleslinga finns på plats.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 13 oktober. Dessa ska

skickas till Möller, se nedan. Meddela om ni önskar specialkost.

Anmälan senast 20 oktober till Barbro eller Göran Möller,

Åkertegsgatan 21, 784 65 Borlänge. E-post: barmol21@gmail.com

Tel: 0243-232 433, efter kl 18:00, mobil endast sms: 073-694 3631.

Kostnad: 500 kronor/person och betalas in på VIS Dalarnas

bankgiro 5048-7446 (Swedbank) senast den 13 oktober. Bindande anmälan.

VÄLKOMNA!

VIS Riksting

Årets Riksting hålls på Scandic Star hotell i Sollentuna den 25-26 november 2017. Kostnad för att delta är 1.200 kr per person i dubbelrum. Enkelrum tillkommer kostnad på 300 kronor. Priset inkluderar boende, resa och mat.

VIS Dalarna subventionerar som vanligt sina medlemmar

med 200 kronor/person.

Anmälan skall vara kansliet tillhanda senast 15 oktober.

Se mer information i senaste VIS-tidningen nr 3/2017 eller

VIS Riks hemsida: www.visriks.nu