Efter många år som Ljudvågen övergår MED-EL:s medlemsklubb till att bli HearPeers Club. Förändringen sker i samband med lanseringen av det nya forumet HearPeers.

HearPeers är MED-EL:s forum med syfte att föra samman människor inom hörselområdet. På hemsidan www.hearpeers.se finns information om hörselimplantat, förslag på vart man kan vända sig vid hörselfrågor med mera. Man kan även komma i kontakt med personer med erfarenhet av exempelvis implantatoperation, som kan ge råd och stöd genom den process det innebär att få ett hörselimplantat.

På instagramkontot @hearpeersse finns också inspiration och information om livet med ett hörselimplantat.