VIS Norrbotten har haft en marknadsföringsdag i Piteå. Varje förening fick en anvisad plats och kunde där presentera sin förening och dess kommande aktiviteter.

Vi ställde upp med medlemmar från både Piteå och Råneå. Det blev en trevlig dag och vi fick många frågor: ”Vad är VIS? Är det en ny förening? Vad gör ni?” Det blev tydligt att vi verkligen behöver ge oss ut och ”VISa” oss. Så tag chansen även ni andra och samarbeta gärna lokalt med andra föreningar och ge er ut och berätta om Vuxendöva i Sverige.

Monika Nyman Björklund