”1177 Vårdguidens telefontjänst har sedan tidigare ett texttelefonnummer för den som vill ringa 1177 och få sjukvårdsrådgivning av en sjuksköterska. År från år har antalet användare stadigt minskat och är nu nere i cirka 10 samtal per månad. Nu planerar vi att –troligen vid årsskiftet 2017/18 – att avveckla texttelefonnumret och i stället hänvisa till PTS texttelefonitjänst, texttelefon.se.

Vi är osäkra på om det räcker med att den som ringer vårt gamla texttelefonnummer riktas om och i stället hamnar hos PTS texttelefontjänst, eventuellt med en fras av typen ”1177 Vårdguidens texttelefonnummer har upphört, du kommer nu till Post och telestyrelsens texttelefon”? Eller om vi också behöver informera via relevanta brukarorganisationers webbplatser som er, Hörselskadades Riksförbund, Förbundet Sveriges Dövblinda och Sveriges Dövas riksförbund . Hur ser ni på den saken?  Har ni medlemmar som ni vet använder 1177 Vårdguidens texttelefoninummer? Hur tror ni de i så fall bäst blir informerade om ett nummerbyte?

Mvh

Per Eklöf”

Ev synpunkter på ovanstående kan lämnas till:

 vis.annemariepersson@gmail.com