VÄLKOMMEN TILL LÄNSTING (höstmöte)

Tid: Tisdagen den 12 september 2017, kl 15:45 – 18:45

Plats: Östermalms Föreningsråd, (Fältöversten) Valhallavägen 148, Sal 6 (ligger en trappa ner, hiss finns)

Ingången ligger vid busshållplats 1, 4, 72

Vägbeskrivning:

T-bana Karlaplan – uppgång Valhallavägen/Värtavägen. Korsa Valhallavägen. Buss 1, 4 eller 72 mot Radiohuset, hållplats Värtavägen.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 september. (se adressen längst ner)

Skrivtolk är beställd.

Verksamhetsplan och budget finns tillgängliga före mötet.

Eva Gyllenswärd kommer att berätta och visa bilder från sin resa i

Abi Dhabi och Dubai.

Vi bjuder på kaffe, te, smörgås

För att kunna planera inköpen vill vi ha

anmälan senast fredagen 8 september till:

Eva Gyllenswärd, e-post: eva.gyllensward@tyfonmail.se

eller mobil sms 0708- 340 881

 

Förslag till dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för länstinget

3. Val av sekreterare för länstinget

4. Godkännande av föredragningslista

5. Val av två personer som tillsammans med ordföranden justerar

mötesprotokollet

6. Val av rösträknare

7. Fastställande av röstlängd

8. Fråga om kallelse sänts ut i rätt tid med den information som krävs

9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästa år

10. Behandling av inkomna motioner

11. Frågor som styrelsen överlämnat till länstinget

12. Valberedning, fyllnadsval

13. Övriga frågor och Ordet fritt

14. Mötets avslutning