Hej alla Stockholms VISare!

Så här vid skrivandes stund känns det som att våren har kommit! På våren brukar också årsmöten florera och VIS Stockholm har nyligen haft sin. Där bestämdes att Eva Gyllenswärd och Kerstin Tynderfeldt Riesenfeld sitter ett år till som kassör respektive ledamot. Ordföranden Anne-Marie Persson har ett år kvar på sin plats. Efter årsmötet vandrade de som var med på årsmötet till Fridéns krog och åt riktigt gott och blev mycket väl mottagna på restaurangen.

Vi har fått inbjudan från HRF Vuxendöva i Uppsala om att delta i utflykt till fågellokalen Dalkarlskärret utanför Uppsala torsdag 4 maj, se bilaga. Anmälan senast 2 maj till Sven Ankar.

Framför oss har vi en viktig dag, VIS-Dagen, lördag 20 maj, se bilaga, och då behöver vi er närvaro! Där har vi en öppen föreläsning med föreläsare från Rosenlunds hörselrehabilitering samt CI-teamet. Vi vill att så många som möjligt kommer och lyssnar och ta gärna med anhöriga och vänner. Vem som helst får komma! Sätt gärna upp inbjudan på någon lämplig plats ute! Skrivtolk är beställd.

För att kunna planera inköp av fika så önskas anmälan senast 17 maj till Eva Gyllenswärd, epost eva.gyllensward@gmail.com eller sms 0708-340 881.

Notera redan nu i almanackan – helgen 14-15 oktober då har vi TSS kurs på Wik. Information om detta kommer senare i sommar.

Vi önskar er alla en fin vår!

Styrelsen