Hej alla StockholmsVisare!

Tiden rusar iväg och snart är det jul och vinter! Det har varit mycket för oss i styrelsen med möten både på styrelsenivå och andra möten som vi tycker är viktiga att vara med på. Det som nästan tog musten ur oss var dock det inställda höstmötet då vi inte fick skrivtolkar. Det var också väldigt svårt att få tag på lämplig lokal då vi samtidigt skulle ha föreläsning om CI.
Det var med sorg i hjärtat vi ställde in allt! Höstmöte (eller höstting) ska på länsnivå vara avklarade senast 31 oktober enligt stadgar. Vi insåg att det inte var att tänka på, att börja om och leta lokal och boka tolkar på den knappa tiden som var kvar. Så på vårt senaste styrelsemöte beslutade vi att anta den budget och verksamhetsplan som skulle ha lagts fram på höstmötet. Samtidigt sa vi att detta ska skickas ut till alla medlemmar som då får möjlighet att säga något om förfarandet. Med detta brev kommer också budget och verksamhets plan för år 2017. Har ni synpunkter ta kontakt med ordförande Anne-Marie Persson, e-post annemariepersson@gmail.com eller via mobil sms 0760-16 99 94. Vill du skriva brev så är adressen Malörtsgränd 3, 165 70 Hässelby.

Julbordet kan dock ingen ta ifrån oss! I en ytterligare bilaga finns all information och ni är mycket välkomna till årets julbord!

Ett av mötena vi haft är Tolkrådet,  där Inger Leandersson och jag är representerade. Där fick vi bl a veta att de som bokar skrivtolk har rätt att välja den man vill ha eller om man vill ha kvinnlig eller manlig skrivtolk. På www.skrivtolkning.se (hemsida för det enda företag som skrivtolkar åt oss) finns foton på de som skrivtolkar.  Dock kan du inte garanteras vald tolk beroende om den är bokad på annat uppdrag.

Några av oss är med på VIS Stockholms TSS-kurs på Östermalms föreningsråd och har mycket trevligt. Vi träffas varannan onsdag eftermiddag och har nu tre tillfällen kvar i höst. Vi hoppas ju att kunna fortsätta i vår, men mera om det senare.

Till sist så har vår Eva Gyllenswärd med sin man åkt till ett varmare land över vintern. Vi har dock kontakt med henne via mail så helt slipper hon oss inte! Men vi önskar henne en mycket skön vistelse där!

Jag och Kerstin Tynderfeldt Riesenfeld håller ställningarna och är det något som ni undrar över så tveka inte att ta kontakt med någon av oss! Hela styrelsen önskar er alla en fin jul och vi återkommer på det nya året med nya aktiviteter m m.

Må så gott!

Anne-Marie Persson