Till alla våra medlemmar i Skåne, Blekinge och Kronoberg, oktober 2016

 

I det förra medlemsbrevet, som skickades ut kring midsommar, önskade jag er alla en lång rad varma sköna sommardagar. Och det fick vi med avbrott för några korta perioder med kyla, regn och rusk. Visst har det varit en härlig sommar och en fantastisk sensommar fram tills för bara ett par veckor sedan. Nackdelen har varit den besvärande torkan. Aldrig förut har jag sett så litet vatten i våra sjöar och vattendrag här uppe i Göinge, fast jag bott här i nästan hela mitt liv. Nu glöder i stället naturen av höstens alla färger, som i år tycks vara ovanligt sprakande. Jag hoppas att ni alla har möjlighet att en liten stund varje dag vara ute och njuta. Nu färdas vi allt längre in i den mörka årstiden, som dock rymmer många ljusglimtar att se fram emot. Sedan förra medlemsbrevet skickades ut har vi i styrelsen haft sommarledigt och bara genomfört en aktivitet, nämligen

Storksläppet som ägde rum lördagen den 30 juli vid storkhägnet vid Hemmestorps Mölla. Bara ett dussintal VIS-medlemmar hade sökt sig dit men vi fick sällskap av cirka 500 andra besökare från när och fjärran. Det regnade under förmiddagen, men när det drog ihop sig till evenemangets början, bröt solstrålarna genom molntäcket och vi kunde plocka av oss regnkläder och varma tröjor. Efter en timmes introduktion, då projektledaren och andra i projektet inblandade personer entusiastiskt berättade om storkarna och om projektet, var det dags att släppa ut årets 110 storkungar ur hägnet. Dörren till voljären öppnades och alla väntade andäktigt. Så stack den stork som stod först i kön ut sitt huvud med den långa röda näbben och såg sig nyfiket omkring. Så tog den klivet ut i friheten och ängen utanför. Den flaxade med vingarna och tog några hoppsasteg men stannade kvar på marken. Sedan kom resten av storkarna i en lång rad. De modigaste flaxade runt lite men lyfte ganska snabbt mot den blå skånehimlen. Snart därefter hade de flesta förstått vitsen med friheten och luften fylldes av cirkulerade storkar som svävande tog sig uppåt med hjälp av termiken. Det var en härlig syn. Syftet med storkprojektet är att Skåne åter ska få en vild storkstam. Meningen är att de storkar som släpps ut ur hägnet ska flytta söderut och så småningom återvända för att häcka här.

VIS Hallands skogsdag

Skogsdagen i Blankered hos Lars Kroon var ett helt och hållet halländskt arrangemang. Men hallänningarna hade generöst bjudit in VIS Skånes medlemmar och nästan lika många skåningar som hallänningar deltog. Det gjorde oss till ett starkt lag i kampen mellan de båda föreningarna vad gällde både tipsrunda och lekar. Med undantag för någon timme, då muller, blixtar och åskregn jagade oss inomhus, var vädret perfekt och vi hade en härlig dag. Tipspromenaden genom skogen var uppfriskande, lärorik och allmänbildande. Flest rätta svar hade Ann-Britt Mårtensson. När vi kom tillbaka från den, hade Elisabeth dukat fram en buffé med lite smått och gott, som vi åt sittande vid långbord i trädgården. Glada halländska spelemän underhöll med sång och musik. Så småningom vidtog lekar och tävlingar och också då visade skåningarna framfötterna. VIS Skåne har planer på en egen skogsdag till våren, då vi hoppas att många av våra medlemmar ställer upp och då vi tänker ge hallänningarna en chans till revansch. Tack VIS Halland för att vi fick vara med! n Efter sommaruppehållet är det nu dags att spotta i nävarna och dra igång höstens aktiviteter.

Först på programmet står Må Bra-helg den 29–30 oktober som ni redan har fått inbjudan till. Den är i vanlig ordning förlagd till Sundsgården och innehåller mångahanda ting. På lördag förmiddag håller vi höstting och efter lunch kommer Ewa-Gun Westford, som säkert många känner till, och pratar över ämnet ”Inte bara polis utan också människa”. Resten av eftermiddagen ägnar vi oss åt fria aktiviteter och på kvällen äter vi en god middag tillsammans i restaurangen och avslutar med en stunds trivsam samvaro i något av sällskapsrummen. Hela söndagen ägnar vi oss sedan åt TSSträning.

Höstsöndag den 6 november i Malmö Inbjudan till denna dag har vi precis skickat ut och vi hoppas ni redan hunnit läsa den. Det blir en innehållsrik dag, som vi önskar att många av er anmäler sig till. Det blir en blandning av god mat, konst, dans och musik och ett tillfälle att lysa upp höstmörkret lite.

TSS-dag den 19 november i Lund Vi träffas på ABF-lokalen i Lund och ägnar hela lördagen med avbrott för lunch åt att träna på TSS och öka på våra kunskaper. Vi får i år tillgång till lite större lokaler. Glöm inte anmäla er i tid!

VIS Riks håller riksting den 26–27 november ombord på m/s Cinderella som går mellan Stockholm och Mariehamn. Mer om rikstinget kan ni läsa i senaste numret av VIStidningen. Sista anmälningsdag var den 15 oktober men det går säkert bra att anmäla sig nu. Hör med kansliet i Stockholm.

Mera TSS Vi vill påminna om Region Skånes TSS-caféer under hösten. * 7 november kl 13.00–15.30 i Kristianstad (Lund har redan avverkat sina caféer.) Vi börjar med att repetera Mera Kom´s material, häfte 2. Man glömmer lätt och det är bra med en förnyad genomgång av ord och text. Ni som har häfte 2 hemma ta gärna med häftet. * Gemensamt julcafé för båda orterna blir det i Lund den 8 december kl 13.00– 15.30. Då kommer teckenspråksartisten Jessica Rosell och tecknar för oss! Hon kommer kl 15.00, så fikat tar vi innan hon kommer.

Sundsgårdens Folkhögskola i Råå På Sundsgårdens folkhögskola i Råå startar en nybörjarkurs den 28 november. Den pågår en vecka till och med den 2 december. För information vänd er direkt till studierektor Benedikte Nilsson.

Sundsgården anordnar sedan mer än 20 år veckolånga kurser för personer med hörselnedsättning och behov av visuellt stöd. Inriktningen är TSS/Tecken som stöd. Kurserna omfattar två veckor per år i fem år. Om du är intresserad av att gå en sådan kurs, vänder du dig först till Region Skånes hörsel enhet, Lisbeth Håkansson, och sedan till Sundsgårdens Folkhögskola. Vi är många i VIS som gått dessa kurser och därvid inte bara tillägnat oss kunskaper i TSS utan även fått tillfälle att träffa likasinnade med samma hörselproblem som vi själva tampats med. Man bor på skolan under kursveckorna och delar så gott som all vaken tid med varandra, vilket gör att man utvecklas tillsammans i positiv anda. Vi har upplevt ett otroligt gott kamratskap och fått vänner för livet. Det övergripande målet med kurserna är att öka delaktigheten och möjligheten att själva påverka och styra sitt liv. Kurserna har stärkt vårt självförtroende och gett oss modet att ställa krav och att aldrig skämmas för vår nedsatta hörsel. Vi vill verkligen uppmanaalla att söka till dessa kurser. Man betalar en egenavgift på 500 kr för en vecka, dvs 5 dagar med helpension. Undervisningen är kostnadsfri. Om man är yrkesverksam, kan man erhålla korttidsbidrag från SPSM. Kurserna är också öppna för deltagarnas anhöriga. Egenavgiften är 250 kronor per dag. Är du intresserad och vill veta mer? Vänd dig till studierektor Benedikte Nilsson, telefon 042-19 38 59.

Rapport från möte den 6 september med Funktionshinderrådet Vår ordförande Krister deltog i detta möte och hade i förväg sänt in en fråga om att utvidga reglerna för förskrivning av hörseltekniska hjälpmedel. För att få tekniska hörselhjälpmedel förskrivna krävs att man har en hörselnedsättning som är sämre en 60 dB på det bästa örat, även om man är näst intill döv på det sämsta örat. Detta medför ofta att enskilda tvingas köpa egna nödvändiga hjälpmedel. VIS föreslog också att tekniska hjälpmedel, som återlämnas, ska genomgå en så kallad rekonditionering, så att de kan återanvändas, vilket skulle minska regionens kostnader för hjälpmedel. Verksamhetschefen för Syn-, hörsel- och dövverksamheten fick av Rådet i uppdrag att utreda frågeställningen. Utredningsresultatet rapporteras när det föreligger. Om man anser sig vara i stort behov av ett tekniskt hjälpmedel men inte kan få detta från Region Skåne, finns det fonder man kan söka pengar från. Vi återkommer i nästa medlemsbrev med en lista på sådana fonder. Chefen för tolkverksamheten, Peter Farkas, informerade om att tolkuppdragen årligen ökar med cirka 10–12%. Hittills i år har cirka 10500 uppdrag genomförts med en tillgänglighetsbrist på endast 4%. Ordförande i Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Eva Pihl-Krabbe informerade om ett ansträngt budgetläge. Vi återkommer med information om vad detta kan komma att betyda för oss. Förvaltningschefen Karin Bengtsson informerade om att mer än 10% av alla vårdkontakter avbokas för sent. Det är en hög siffra som påverkar ekonomin och därmed vårdkvaliteten negativt. Regionfullmäktige har därför beslutat att från den 1 januari 2017 införa en avgift på 350 kronor för vuxna från 18 år, när man lämnar återbud senare än 24 timmar före bokat besök eller uteblir helt. Detta gäller även tolkbeställningar. Beställ tolk i så god tid som möjligt men kom också ihåg att avboka i tid, om tolkningen inte blir av.

Medlemmarnas delaktighet i verksamheten Det har tidigare i år lämnats ett föreslag till styrelsen med innebörden att personer utanför styrelsen ska engageras i olika aktiviteter så som att hitta bra utflyktsmål, föreslå föredragshållare, ställa upp vid mässor och dylikt för att informera om VIS, komma med idéer om medlemsvärvning etc. Vi i styrelsen är övertygade om att det i en förening med nästan 100 medlemmar måste finnas fler än oss sex, som har idéer och som kan bidra till föreningens utveckling. Hör av dig till någon av styrelsemedlemmarna, om du är intresserad av att hjälpa till och inom vilket område du vill hjälpa till.

HSO och ABF Under hösten har en representant för styrelsen deltagit i HSO:s ordförandedialog. Vår ordförande kommer att delta i en hälsoworkshop med HSO och en annan styrelserepresentant ska närvara vid den mingelkväll för sina medlemsorganisationer som ABF anordnar i slutet på oktober.

Till sist * Flera av dem som arbetar inom hörselvården är medlemmar i VIS Skåne. När de deltar i våra kurser och arrangemang gör de det som privatpersoner och medlemmar på lika villkor som ni andra för att koppla av och ha trevligt. Vi ber er respektera detta! * Portokostnader är en stor utgiftspost i föreningen. Ni som får våra utskick med vanlig post men har e-postadresser ber vi meddela oss er adress. Skicka ett mejl till: krister.weidenmark@tele2.se

Det var allt för denna gång. Vi hörs igen, när vi närmar oss jul. Till dess önskar vi er alla en riktigt härlig höst!

Krister Yvonne Rune Torvald Kerstin och Kerstin