20161108_083428

Hej,

Jag är er nya redaktör för VIStidningen!

Det är jag som tar över redaktörsrollen efter Olle Eriksson. Jag har en bakgrund inom skrivande och journalistik och är väl insatt i vuxendövas situation med livslång personlig erfarenhet av alla de utmaningar vuxendöva ställs inför. Nej, jag är inte själv vuxendöv, men har en i min omedelbara närhet…

För ett par år sedan gick jag Skrivtolkutbildningen på Södertörns folkhögskola och jag behärskar således lite TSS… (-Jag vill gärna ta chansen att öva med er!)

Jag ser fram emot att, tillsammans med er, få arbeta med de viktiga och svåra frågor och angelägna uppgifter som VIS och vuxendöva har att kämpa med och för. Och inte minst vill jag hjälpa till att sprida kännedom om VIS och dess ”hjärtefrågor”.

På återseende!

Barbro Liljenström