Hur ter sig framtiden för CI-bärare och gravt hörselskadade vad gäller hörselvård, attityder i samhället, teknik och forskning?

Hörselpedagog Vanja Nyström, Hörsel- och Balanskliniken Vuxenrehabilitering

Hörselingenjör Martin Eklöf, Sektionen för Cochleaimplantat, båda från Karolinska Universitetssjukhuset, berättar utifrån sina yrkesområden och vi har möjligheter ställa frågor.

Var: lördagen den 1 oktober 2016 klockan 13.00

på St. Göransgatan 82 A, HSO:s lokaler.

Skrivtolkar och TSS-tolkar är beställda.

Efter föreläsningen finns enkel förtäring och för att veta hur många som kommer är vi glada för en anmälan innan.

Anmälan senast torsdag 29 september sker till: Eva Gyllenswärd, SMS 0708-340 881, epost: eva.gyllensward@tyfonmail.se eller Anne-Marie Persson, SMS 0760- 16 99 94, epost: annemariepersson@gmail.com

Dagen avslutas med sedvanliga förhandlingar för VIS Stockholms medlemmar. Vi slutar ca 16:15.

Eftersom vi kommer vara i HSOs lokaler är vi tacksamma för att ingen bär starka parfymdofter där!

Övriga handlingar finns på plats.

Väl mött!

VIS Stockholm