VIS Norrbotten har haft årsmöte.
Nu ser styrelsen ut som följer:
Maggan Eriksson till ordförande. Annika Willberg till kassör och Monica NB till sekreterare.

Sedan har vi haft en vårlig surströmmingsfest på Sundsgården i Luleå. Smarrigt! En underbar doft spreds runt i huset.

20160416_130915