Hur fungerar Flyktinggruppen? Efterlyses man fortfarande personer?

/Redaktör Barbro Liljenström, nov 2016

Rikstinget beslutade att VIS ska bilda en flyktinggrupp.
Vi efterlyser namn på intresserade personer som vill engagera sig i detta.
Hör av er till styrelsen!