omslag

Ur innehållet:
Länsrapporter.

”Hörapparaterna gjorde Johannas liv lättare”. Intervju med Johanna Hovnert som nyligen börjat använda hörapparater.

”Att öka medlemsantalet är en ödesfråga”. Porträtt av VIS-medlemmen Rune Mårtensson.

Reportage om missbruksvården för döva.

Debatt om Nordiska sommarveckan.

Omläsningen, Bo Andersson bjuder på godbitar ur sin bokskatt.

Historisk tillbakablick, Nordiska sommarveckan 1981- 1989.

Från och med slutet av 2014 läggs inte längre hela tidningen ut på webben. Delar av artiklar läggs ut på hemsidan.