VIStidningen NR 4 1

Ur innehållet:

”Skäms inte för att du hör dåligt”, Lill-Babs i intervju

Så arbetar en skrivtolk

Porträtt av författaren Bo Andersson

Rapporter från lokalföreningarna

Jul- och nyårshälsningar

Från och med detta nummer läggs inte längre hela tidningen ut på webben. Valda artiklar läggs ut på hemsidan.