webben

 

 

 

 

 

 

 

Den 2 april 2014 tog vi, Birgitta Samuelsson och Elsie Johansson, tåget till Ljusdal, dit vi var inbjudna av ABF till ”En dag om kommunikation med TSS, tecken som stöd”.
ABF har tillsammans med funktionsnedsättningsföreningarna i Ljusdal en studiekommitté som heter FUNK. Där fanns intresse för TSS och på den vägen hamnade vi på Solhuset i Ljusdal, där Ann-Sofie Engberg satt ihop ett trevligt dagsprogram.

Upprinnelsen till det hela började i Bollnäs i höstas då ABF Gävleborg bjudit in till en helgkurs i ”Medlemsutveckling i ideell förening”, där vi i grupper tipsade varandra om hur vi jobbar på hemmaplan. Kerstin Moberg, ABF Gävle, och Mattias Kvickström, Haninge, var ledare och peppade oss att ta fram ideér och dela med oss. De flesta funktionsnedsättningsföreningarna var representerade, och flera blev intresserade när Birgitta och jag tecknade med varandra.

Vår dag i Ljusdal bestod av presentation av VIS, Vuxendöva i Sverige och vår länsförening. Vi beskrev bland annat skillnaden mellan teckenspråk och TSS.
Efter välbehövlig lunchpaus, med jättegod mat, fortsatte vi eftermiddagen med teckensång och avslappning. Birgitta och jag fick varsin blomma som tack och vi i vår tur tackade ABF och FUNK i Ljusdal för inbjudan och en trevlig dag tillsammans med så många positiva, nya bekantskaper.
Hur vi ska utveckla det hela är inte bestämt, men vi hoppas naturligtvis på en fortsättning, trots det geografiskt spridda intresset. Hur vi ordnar med TSSlärare är den stora frågan. Vi lovar försöka hjälpa till, och ni får i alla fall höra hur det går!

Text: Elsie Johansson
Foto: Birgitta Samuelsson