VIS jubileumsgrupp efterlyser nu äldre bilder. Passa på att städa i gömmorna och skicka ett mail till VIS kansli om du sitter inne med fotografier från tidiga VISår. Skicka alltså inga bilder, jubileumsgruppen kontaktar dig.

Maila till: kansli(a)visriks.nu