till webben

Vera Holgersson, Anita Lundgren och Gunilla Rickardsson.

Lördagen den 9 november hade VIS Uppland höstmöte sammanslaget med utbildning i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Det var VIS Upplands ordförande Sonja Calais van Stokkom som gav oss två timmars orientering och utbildning. Efter lunchen tog höstmötet vid, med verksamhetsplan och budget för 2014.

Text och foto: Claes Mattsson