Det är vi som är experterna, det är vi som har kunskapen, kompetensen och erfarenheten. När politiker, myndigheter, rektorer, journalister, forskare etc. ska undersöka, utreda, ta beslut, göra förändringar etc, då är det till oss de ska vända sig i första hand, det ska vara det självklara tillvägagångssättet. Skatteverket, ingen annan, betalar ut skatteåterbäring. Polisen, ingen annan, tar hand om brott. Och vi intresseorganisationer, ingen annan, är bäst skickade att förstå, förklara och ge svar på de frågor som angår oss. I frågor som angår oss – frågor som handlar om vårt liv – ska vi vara med från revelj till tapto, från direktiv till proposition, från utmaning via åtgärd till uppföljning. Inget om oss, utan oss!

Månadsskiftet juni-juli närmar sig och det betyder att alla samhällsintresserade blickar vänds mot Visby. Det är dags för politikerveckan i Almedalen och återigen kommer antalet besökare och evenemang att överstiga fjolårets. Det är i Almedalen det händer och det är väl som Mats Knutsson på SVT sa i påannonsen för samma kanal: ”Det som händer i Almedalen, stannar inte i Almedalen”.
I år åker Sveriges Dövas Riksförbund, Riksförbundet DHB, Förbundet Vuxendöva i Sverige, Förbundet Sveriges Dövblinda och Dövblind Ungdom till Almedalen för att ta plats bland politiker, myndighetsföreträdare, media, organisationer och intresserade besökare. Budskapet är tydligt: ”Inget om oss, utan oss!”
Det finns exempelvis ingen annan än vi som bättre förstår varför tolktjänsten behövs i ett demokratiskt samhälle. Tolktjänsten är verktyget som gör att barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet kan bli delaktiga i och bidra till demokratin. Utan en fungerande tolktjänst blir det svårare för våra målgrupper att ta sig an högre studier, det blir svårare att leva upp till doktrinen om arbetslinjen, svårare att ha en meningsfull fritid och inte minst svårare att ta del av samhällets informationsflöde. Utan en fungerande tolktjänst blir livet svårare för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Genom att vi representerar både barn, ungdomar, vuxna och äldre så har vi ett livsperspektiv på våra frågor.
Men vi är inga offer så kom inte och tyck synd om oss! Vi vill bidra till det gemensamma genom arbete, vi vill utbilda oss för att kunna bidra med kunskap och kompetens, vi vill kunna ta del av debatt och diskussion för att kunna bidra med åsikter. Kostnaden, som diskussionen alltid bottnar i förr eller senare, för en fungerande tolktjänst måste sättas i relation till det mervärde som engagerade människor i arbete och utbildning genererar. Inbesparingar på tolktjänsten må rädda något bokslut här och där, men notan för utanförskap till följd av detta överstiger med råge ”vinsten” med kortsiktig budgetdisciplin. Ordning och reda i statsfinanserna, ja, men vad tjänar överskottet till om inga investeringar görs i det som bygger Sverige starkt för framtiden – människorna. Vad har det för betydelse att pengarna mår bra om inte människorna gör det?
Om detta ska vi prata i Almedalen.
Vi ska också påminna regering och riksdag om att det gått lite väl länge sedan remisstiden gick ut för utredningen Bortom fagert tal, där förslaget var att otillgänglighet skulle bli diskrimineringsgrundande. För döva, hörselskadade och personer med dövblindhet handlar tillgänglighet om kommunikation och information. Tillgängliga nyheter på tv, tillgängliga meddelanden om spårändringar på perrongen och överhuvudtaget tillgänglighet till viktig samhällsinformation. Det handlar till mångt och mycket om visuella lösningar. Som sagt har det gått lite väl länge, närmare bestämt snart 1 000 dagar, sedan remisstiden för Bortom fagert tal gick ut. Det är dags nu, heja #torsdagsaktionen.
Vi ser fram emot många givande och inspirerande möten för det är på det viset vi vill vara delaktiga. Det är i det personliga samtalet som vi kan berätta och förklara saker och ting i vår verklighet som annars aldrig blev kända för riksdagsledamöter med hundratals frågor på sitt bord. I det personliga samtalet blir verkligheten också mycket mer äkta än i rapporter från myndigheter.
Det kommer att bli en intensiv vecka fullspäckad med möten och seminarier, men det är värt varenda sekund. För ”Inget om oss, utan oss!” är inte bara ett krav på vår omgivning, det är i lika stor utsträckning ett krav på oss själva att alltid finnas till hands.