Den 2 juni hölls VIS första CIkonferens i Örebro. Konferensen var ett samarbete mellan VIS Örebro och Audiologiska kliniken i Örebro. Ett hundratal åskådare och deltagare kunde under dagen lyssna på föreläsningar, få information och diskutera CI (cochleaimplantat) med andra berörda.

Vid årsskiftet gavs VIS Policy för olika typer av hörselimplantat ut. Som ett nästa steg i arbetet beslutade VIS CIgrupp att konferenser skulle hållas i VIS regi på olika CIteam runt om i landet.

Liknande upplägg
Först ut var alltså Örebro och efter mycket arbete anordnades så VIS första CIkonferens.
Inbjudna var patienter i Värmlands- och Örebro läns landsting. Detta då det är de patienter som kan vara aktuella för operation i Örebro, där man nyligen börjat utföra CIoperationer på vuxna.
Programmet för CIkonferensen var upplagt på ett sätt som kan illustrera hur ett tänkt förlopp för en CIkandidat kan se ut. En CIkandidat kan till exempel vara en person med en hörselnedsättning som fortsätter att försämras eller en person som blivit plötsligt döv eller som varit gravt hörselskadad/vuxendöv en längre tid.
Om en audionom/audiolog/specialistläkare bedömer att en CIoperation kan vara aktuell förs samtal med kurator. CIteamet fattar beslut och sen får patienten träffa en kirurg. Efter operationen tar ingenjören, audionomer och kurator över.
VIS Policy kring olika typer av hörselimplantat är uppbyggd på motsvarande sätt och tänkt att vara en vägledning för den som står i begrepp att få hörselimplantat.

Våren hade startat med rekordvärme i början av maj. Så det var med en viss bävan vi såg fram emot lördagen den 2 juni. Men tack och lov så blev det en lite kylslagen lördag, så många tyckte det var helt ok att sitta inne och lyssna på intressanta föredrag.

Ett litet borrat hål
Undertecknad, representant för VIS Örebro och dessutom ingenjör vid Audiologiska kliniken, öppnade CIkonferensen och hälsade alla 110 deltagarna välkomna.
Jag delade sedan med mig av en liten historia om en äldre man vars syn var mycket dålig.
Mannen var på besök på sjukhusets syncentral för att testa sin syn och träffade där en nyutexaminerad ögonläkare.
Efter flera olika tester visade resultaten att mannen bara hade tio procent syn på sitt högra öga och fem procent på det vänstra.
Ögonläkaren visste inte hur han skulle kunna berätta detta för mannen. Han var ju i princip helt blind, stackars människan.
Läkaren tog mod till sig och sa:
– Jag måste tyvärr berätta för farbror att han bara har tio procent syn på det högra ögat och endast fem procent på det vänstra!
Mannen tittade på läkaren och sa med ett leende:
– Fem procent? Det var inte dåligt!
– Men det betyder ju att farbror är nästan blind, svarade läkaren.
– Jo, men mitt vänstra öga är ett porslinsöga!
Läkaren såg förvånad ut:
– Hur kan ni överhuvudtaget se nåt alls med ett porslinsöga?
– Jo,  jag har borrat ett litet hål!

När jag själv, i maj 1998, testade min hörsel, konstaterades det att jag var stendöv och så hade det varit sedan bilolyckan 1971.
Men efter att läkaren/kirurgen hade borrat ett hål i mitt huvud – ja, då kunde jag höra igen!
Det var om att ”borra ett hål i huvudet”  – ”att återskapa ett sinne” som denna konferens handlade.

Om vägen till idag
Konferensen inleddes av VIS vice förbundsordförande Kerstin Tynderfeldt Riesenfeld.
Hon började med att berätta om VIS som organisation. Förbundet startades 1995 för vuxendöva, en utsatt grupp som ofta blev utanför i arbetslivet och det sociala livet.  Målsättningen var att hitta alternativa lösningar på kommunikation med anhöriga, vänner, arbetskamrater, samhället och även mellan oss vuxendöva själva.
Vuxendöva definierades som de som inte längre kunde höra ens med starka elektroakustiska hjälpmedel. (1977 Projekt Vuxendöva red. anm.)
De som ändå försökte använda hörapparater förde en ojämn kamp mot sin strävan att kunna kommunicera med sin omgivning.
Nu har vi hörselimplantat av olika slag: CI, EAS, ABI och kanske flera, för oss, okända förkortningar.
– När CI kom innebar det en revolution, menar Tynderfeldt Riesenfeld.
Med den nya tekniken kunde vissa av oss höra igen.
Är vi då hörande igen? Hörselskadade? Implantathörande? Eller fortfarande vuxendöva?
Konferensen innehöll många intressanta föreläsningar. Bland andra berättade specialistläkaren Helge Lyckberg från Hörselvården i Karlstad om örats anatomi, hur örats olika delar, ytterörat, mellanörat och innerörat, genom sin sinnrika uppbyggnad förstärker det mekaniska ljudtrycket som når örat, innan det i innerörat omvandlas till elektriska signaler.

Varierande föreläsningar
Audionom Karin Skoglund, CIteamet Audiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro, berättade att man inom hörselvården alltid först försöker hitta den maximala anpassningen med en konventionell hörapparat innan man startar en utredning om CI.
Kurator Malin Andersson, CIteamet Audiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro talade bland annat om hur viktigt teamarbetet kring
en CIutredning är.
Hon berättade vilka som ingår i CI-teamet är och vilka olika yrkeskategorier de representerar.
Innan deltagarna
bjöds på lunch, fick de båda leverantörerna av CI,  Cochlear Nordic AB och Möllerströms Medical AB, möjlighet att informera om sina produkter.
De allra flesta av deltagarna såg nog föredraget av kirurg och överläkare Ingrid Augustsson, CIteamet vid Universitetssjukhuset i Örebro, som det mest intressanta. Detta då hon visade  kortare filmer kring olika delar av själva implantatoperationen.

Flera föreläsare berättade om just deras roll i teamet eller kring operationen. Bland annat hörde vi ingenjör Stefan Jonasson, CIteamet Audiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro och audionom Karin Skoglund, CIteamet Audiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro.
Efter det sista föredraget ägnades en dryg halvtimma åt frågor från deltagarna.

Nöjda deltagare
Konferensen avslutades med kaffe och en sista chans för deltagarna att träffa leverantörerna och kanske
få ett enskilt samtal med någon av föreläsarna.
Vi som ordnade denna CIkonferens fick direkt efter konferensen och även veckan efter många samtal och brev från deltagare som tackade för de mycket intressanta och givande föreläsningarna.
Det framkom tydligt att konferenser med detta tema och denna uppläggning varit efterlängtade.
CIgruppen och VIS förbundsstyrelses förhoppning är nu att andra länsföreningar skall ta kontakt med ”sitt” CIteam för att tillsammans med dem kunna ordna liknade CIkonferenser.
VIS CIgrupp lovar att, efter bästa förmåga, ställa upp och hjälpa till.
Läs mer om konferensen här CIkonferens (högerklicka, Spara som)

Text: bjarne sundström
Sammanställt av: Lisa Wadin