De första operationerna i Örebro av cochleaimplantat (CI) har genomförts. Tre personer med svår hörselnedsättning har blivit opererade och nu kommer de sannolikt att kunna höra ljud och tal igen. Det är Audiologiska kliniken och Öron- näs- och halskliniken på USÖ som tagit metoden till Örebro.

Ett Cochleaimplantat* är ett hörselhjälpmedel som kan hjälpa personer med svår hörselnedsättning och dövhet möjlighet att uppfatta ljud och tal.

När hörapparaten inte längre hjälper
Ett speciellt CI-team inom Audiologiska kliniken har bildats där USÖ:s öronkirurger Ingrid Augustsson och Ulrica Thunberg ingår.

– Att operera in cochleaimplantat är en etablerad metod. Tidigare fick vi remittera dessa patienter till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge men nu har vi tagit hem metoden till Örebro och det känns väldigt roligt. Det innebär ytterligare en lösning där andra metoder inte har räckt till säger Ingrid Augustsson.

– De patienter som är aktuella att få cochleaimplantat i Örebro är vuxna personer med svår hörselnedsättning där hörapparaten inte längre räcker till. Barn som föds döva kommer även i fortsättningen att remitteras till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Livskvalitet vid hög ålder
– Tekniken med cochleaimplantat har utvecklats mycket de senaste åren och allt fler kan få hjälp. Vi räknar med att operera ytterligare tre personer under hösten och sedan 15-20 patienter varje år.  Vi har en ökande grupp i samhället som hör mycket dåligt. I dag är människor friska och aktiva i hög ålder och detta hjälper till att bibehålla en hög livskvalitet till gagn för samhället, menar Ulrica Thunberg.

Läs mer om CIoperationer i Örebro här.