Stockholmare över 18 år med lätt till måttlig hörselnedsättning kommer att kunna söka hjälp hos många olika vårdgivare i fortsättningen. Avesinas monopol bryts. För att man ska kunna vända sig till en vårdgivare ska denne dock ha godkänts av ”Sjukvårdsutskott City”.
Stockholms läns landsting beslutade i maj 2010 om att införa Vårdval inom hörselvården. Det kommer att heta ”Vårdval inom primär hörselrehabilitering” och gälla personer över 18 år med lätt till måttlig hörselnedsättning och gälla från tidigast december 2011.

Text: Anders Nyman/Lisa Wadin