VIS hemsida

Vi informerar härmed om att VIS hemsida kommer att läggas ned den sista juni 2018. Vi hänvisar härefter våra medlemmar till VIS kansli i förekommande ärenden, telefon: 076-8003775 eller e-post: kansli@visriks.nu Tack, VIS Riksstyrelse

TSS-vecka på Wik

29-30 september

Dags att åter träffas på Wik i höst – en tradition bland vuxendöva i Stockholms- Uppsala– Uppland- Örebro regionen! Kursen sker i samverkan med Wik folkhögskola och vi ska som vanligt bättra på våra TSS-kunskaper och satsar på trevlig samvaro – till ett gynnsamt pris! Även nybörjare är välkomna. Arrangör den här gången är HRF:s […]

VIS läggs ned

VIS Riks har under årsmötet i Sundsvall, haft omröstning om VIS framtid. Med stor majoritet har beslut tagits att Vuxendöva i Sverige läggs ner. Sittande styrelse kommer att arbeta med att avveckla föreningen. Dock måste beslutet konfirmeras på ännu ett möte. Information om när detta möte blir kommer senare.

Reviderad verksamhetsplan 2018

VIS – är ett riksförbund av vuxendöva och deras närstående   – skall göra samhället uppmärksamt på den tillgång/resurs de vuxendöva är med sina, ofta långa, erfarenheter från olika områden, samt vilka behov som måste tillgodoses för att vuxendöva skall kunna fungera optimalt   – betonar nödvändigheten av att anhöriga, vänner och arbetskamrater kommer med […]

Kurs för nybörjare i TSS (Tecken Som Stöd)

Wiks folkhögskola startar en nybörjarkurs i TSS 2018. Passa på att lära dig ett språk som är användbart inte bara om du eller någon närstående har hörselskada, utan också om du till exempel jobbar med små barn, funktionsnedsatta eller andra, där tecken kan hjälpa till i kommunikationen.

Nytt regeringsförslag: Döva och blinda måste redovisa kvitton

Det bidrag som blinda och döva har i dag kommer att tas bort, istället kommer de att behöva bevisa sina extra kostnader. Det föreslår regeringen i ett nytt lagförslag. I dag får blinda 2 500 kronor i handikappersättning varje månad för sina extra kostnader, som biljetter till medföljande eller dyrare inköp. Men enligt ett nytt […]

Textad teater i Stockholm

våren 2018

Gå på teater i Stockholm? Läs förteckningen över vårens textade föreställningar. Saknar du något tillfälle som du känner till, hör av dig till vistidningen@live.se så kommer det också med i listan.

Styrelsedramatik under hösttinget

Under Vuxendöva i Sveriges höstting begärde ordförande Ann-Marie Persson samt två ledamöter att få avsluta sina uppdrag med omedelbar verkan. Efter intensiva förhandlingar under två dagar kunde VIS så konstatera att en ny styrelse bildats, en styrelse som till att börja med ska hålla ställningarna fram till årsmötet i april 2018. Den nya styrelsen består […]

Forumet Ljudvågen blir HearPeers Club

Efter många år som Ljudvågen övergår MED-EL:s medlemsklubb till att bli HearPeers Club. Förändringen sker i samband med lanseringen av det nya forumet HearPeers. HearPeers är MED-EL:s forum med syfte att föra samman människor inom hörselområdet. På hemsidan www.hearpeers.se finns information om hörselimplantat, förslag på vart man kan vända sig vid hörselfrågor med mera. Man […]

Världens första ljudprocessor för cochleaimplantat ´gjord för iPhone´ lanseras

Stockholm 3 oktober 2017: För första gången har nu människor i Sverige som lever med svår till grav hörselnedsättning tillgång till Cochlear Nucleus 7-ljudprocessorn, världens första ljudprocessor för cochleaimplantat som är Made for iPhone1-2och marknadens minsta och lättaste ljudprocessor för cochleaimplantat som bärs bakom örat.3 Personer som lever med svår till grav hörselnedsättning kan numera få […]