TSS-kurs på Wiks folkhögskola

21 - 22 april 2018

Den traditionella vårkursen i TSS på Wiks folkhögskola börjar närma sig, och går i år av stapeln den 21-22 april. Läs mer för preliminärt program och anmälan.

Upprop från VIS Stockholm

Styrelsen vill ha hjälp med förslag till styrelse för verksamhetsåret 2018 samt att få någon att ställa upp i valberedningen.  Just nu finns inga föreslagna ledamöter.  Det ankommer på medlemmarna om VIS Stockholm ska fortsätta eller läggas ned. Vi hoppas på bra och konstruktiva diskussioner om detta ämne. Sänd in förslag på någon som du […]

Kallelse till VIS Stockholms årsmöte 2018

24 mars 2018

VIS Stockholm håller årsmöte lördagen den 24 mars. Läs mer för program och föredragningslista.

Kassör sökes

Är du den vi söker? Eller känner du någon som passar? VIS Riks söker nu en duktig kassör som kan bokföra, göra bokslut och sköta om VIS ekonomi på bästa sätt. Ta kontakt med VIS Riks ordförande Gith Holmgren på tel: 076-820 19 67 eller mejla: visgi@outlook.com, så får du veta mer. Intresseanmälan ska ha […]

Kallelse till VIS Upplands årsmöte 2018-03-17

17 mars

VIS Uppland träffas i Medicinhistoriska för årsmöte samt föredrag om läkemedel utvecklade i Uppsala. Läs mer…

Textad teater i Stockholm

våren 2018

Gå på teater i Stockholm? Läs förteckningen över vårens textade föreställningar. Saknar du något tillfälle som du känner till, hör av dig till vistidningen@live.se så kommer det också med i listan.

VIS RIKS ÅRSMÖTE 28-29 april 2018

28-29 april 2018

Vi tar oss norrut och årsmötet kommer att hållas på Quality Hotel Sundsvall. Vi startar 28 april kl. 12.00 med lunch och avslutar 29 april med lunch kl. 12.00 Kostnaden är 1.100 kr /person i dubbelrum (250 kr tillkommer om man vill ha enkelrum) och i priset ingår resa, två luncher, mingeldrink med enklare tilltugg, […]

Styrelsedramatik under hösttinget

Under Vuxendöva i Sveriges höstting begärde ordförande Ann-Marie Persson samt två ledamöter att få avsluta sina uppdrag med omedelbar verkan. Efter intensiva förhandlingar under två dagar kunde VIS så konstatera att en ny styrelse bildats, en styrelse som till att börja med ska hålla ställningarna fram till årsmötet i april 2018. Den nya styrelsen består […]

Forumet Ljudvågen blir HearPeers Club

Efter många år som Ljudvågen övergår MED-EL:s medlemsklubb till att bli HearPeers Club. Förändringen sker i samband med lanseringen av det nya forumet HearPeers. HearPeers är MED-EL:s forum med syfte att föra samman människor inom hörselområdet. På hemsidan www.hearpeers.se finns information om hörselimplantat, förslag på vart man kan vända sig vid hörselfrågor med mera. Man […]

Världens första ljudprocessor för cochleaimplantat ´gjord för iPhone´ lanseras

Stockholm 3 oktober 2017: För första gången har nu människor i Sverige som lever med svår till grav hörselnedsättning tillgång till Cochlear Nucleus 7-ljudprocessorn, världens första ljudprocessor för cochleaimplantat som är Made for iPhone1-2och marknadens minsta och lättaste ljudprocessor för cochleaimplantat som bärs bakom örat.3 Personer som lever med svår till grav hörselnedsättning kan numera få […]