VIS verksamhetsberättelse och årsredovisning 2016

VIS verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2016 har undertecknats och skickats ut för påseende till samtliga till årsmötet anmälda medlemmar. De kommer framgent att läggas ut på visriks.nu. /VIS Riksstyrelse

Utflykt till Dalkarlskärret med VIS Uppland

4 maj 2017

Dalkarlskärret ligger ca 1 mil från Uppsala och är lättillgängligt. En slinga på ca 1 km går runt kärret och här finns två fågeltorn. Här finns också möjlighet att grilla för den som vill.

VIS Stockholm välkomnar till informationsdag

20 maj 2017

Hur ter sig framtiden för CI-bärare och gravt hörselskadade vad gäller hörselvård, attityder i samhället, teknik, forskning? Kom och lyssna till bland andra, Martin Eklöf från CI-teamet, Karolinska Sjukhuset.

Medlemsbrev från VIS Stockholm

Nu är våren här! Läs om VIS-dagen och andra viktiga datum och händelser framöver…

Medlemsbrev från lokalföreningen i Östersund

Vårens aktiviteter innehåller bland annat bowling, stadsvandring och grillning vid Storsjöns strand.

Stora brister i krissituationer drabbar döva och teckenspråkiga

SDR har under tisdagen gått ut med ett pressmeddelande med anledning av de informationsbrister som tydliggjorts i och med den fruktansvärda händelsen som drabbade Stockholm fredagen den 7 april, då en lastbil körde in i en folkmassa i city. Flera hörselorganisationer, däribland VIS, ställer sig bakom pressmeddelandet.

Anmälan Nordiska sommarveckan

I det senaste numret av VIStidningen (2017/1) finns en annons om den Nordiska sommarveckan i Leksand med information om bland annat anmälningsförfarande, där det möjligen finns utrymme för oklarhet om vart man ska rikta sin anmälan. Det är till VIS Kansli man ska anmäla sig och inget annat – via mail, telefon eller brev. Varmt […]

Medlemsbrev från länsföreningen VIS Dalarna

Här kommer ytterligare ett medlemsbrev, inklusive kallelse till årsmötet den 26 mars.

Sommarveckan med TSS

7 - 11 augusti

Välkommen till 2017 års sommarvecka med TSS på Tollare folkhögskola i Nacka (Stockholm). Tollare folkhögskola ligger i herrgårdsmiljö på Värmdön, en mil öster om Stockholm. Kommunikationerna är goda och det är nära till teatrar, muséer, och utställningar.

SAMMANDRAG FRÅN VIS RIKS STYRELSEMÖTE, 2 februari 2017

VIS Riks styrelse höll sitt första styrelsemöte för år 2017 den 2 februari. Det var en decimerad styrelse som mötte upp; en ledamot har avsagt sig sina uppdrag och två var sjuka. Mötet genomfördes dock, då det fanns flera viktiga frågor att diskutera. Även VIS Riks externe kassör, Kjell Amilon, deltog i mötet. Protokoll från […]